นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางระพีวรรณ  รัตนบริหาร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย

 


 

397017
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
654
1095
3686
385971
22615
61782
397017

Your IP: 192.168.2.69
2020-11-25 14:23

                                                                       

                  

เตือนนายจ้าง !! ต้องยื่นแบบ สอ.1

Post on 24 ธันวาคม 2562
by sukhothai
ฮิต: 149

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (181247.jpg)181247.jpg 104 kB
Download this file (81365071_554522485102101_1926286759172243456_o.jpg)81365071_554522485102101_1926286759172243456_o.jpg 85 kB
Download this file (81556637_556819278205755_9206558923518115840_o.jpg)81556637_556819278205755_9206558923518115840_o.jpg 104 kB
Download this file (81592921_552122425342107_3002685527250960384_o.jpg)81592921_552122425342107_3002685527250960384_o.jpg 96 kB
Download this file (81597995_551491678738515_3274314811126579200_o.jpg)81597995_551491678738515_3274314811126579200_o.jpg 96 kB
Download this file (82785206_3486024538104867_8238079154440896512_o.jpg)82785206_3486024538104867_8238079154440896512_o.jpg 89 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0001.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0001.jpg 120 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0002.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0002.jpg 128 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0003.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0003.jpg 72 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0004.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0004.jpg 146 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0005.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0005.jpg 92 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0006.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0006.jpg 121 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0007.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0007.jpg 135 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0008.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0008.jpg 145 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0009.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0009.jpg 99 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0010.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0010.jpg 143 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0011.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0011.jpg 90 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0012.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0012.jpg 63 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0013.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0013.jpg 133 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0014.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0014.jpg 102 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0015.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0015.jpg 129 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0016.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0016.jpg 111 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0017.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0017.jpg 103 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0018.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0018.jpg 121 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0019.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0019.jpg 101 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0020.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0020.jpg 105 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0021.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0021.jpg 100 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0022.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0022.jpg 120 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0023.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0023.jpg 126 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0024.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0024.jpg 104 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0025.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0025.jpg 106 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0026.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0026.jpg 113 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0027.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0027.jpg 103 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0028.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0028.jpg 111 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0029.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0029.jpg 94 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0030.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0030.jpg 108 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0031.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0031.jpg 101 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0032.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0032.jpg 61 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0033.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0033.jpg 115 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0034.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0034.jpg 133 kB
Download this file (กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0035.jpg)กม.เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย_๒๐๐๑๐๓_0035.jpg 120 kB